【Heng787 รอยัล คาสิโน ออนไลน์】

โปรดอ่านข้อกำหนด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้
หากไม่เข้าใจข้อกำหนดหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา โปรดปรึกษาด้านกฎหมายภายในเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณอยู่เพื่อขอความช่วยเหลือ

๑. ข้อกำหนด

 • ข้อกำหนดของผู้ใช้ดังต่อไปนี้ ผู้ให้เชื่อมต่อและมีส่วนร่วมคือ Heng787( ชื่อเรียก Heng787 ทางเรา『ทางเรา』และ 『ของเรา』ในทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีที่ระบุ) โดยผ่าน https://game.heng787.co/ การดำเนินการของเว็บไซต์เพื่อบริการเกมส์ และกฎระเบียบที่กำหนดเฉพาะการพนันและการนำไปใช้ในการพนัน การใช้งานของซอฟต์แวร์และการเชื่อต่อเข้าสู่การพนันต้องอ่านและใช้ควบคู่กับกฎระเบียบที่กำหนดไว้
 • 「การพนัน」เกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้ รวมทั้งหมดแต่ไม่กำหนดในการเชื่อมต่อเว็บไซต์พนัน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อบริการเข้าสู่การพนัน เกมส์และหลายประเภทของการพนันและกิจกรรม
 • 「เครื่องมือการเชื่อมต่อ」หมายถึงเซอฟต์แวร์ในการเชื่อมต่อ รวมทั้งหมดในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ รวมทั้งบริการๆใช้งานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ดิจิตอลผู้ช่วยส่วนบุคคล โทรศัพท์PDA เครื่องมือพกพาต่างๆ
 • 「ซอพต์แวร์การพนัน」ที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแล และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อ ไฟล์ข้อมูลหรือเนื้อหาข้อความ (รวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ใช้) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ การเชื่อมต่อและการร่วมมือของเว็บไซต์พนันจะมีทางเว็บพนันเป็นผู้บริการ

๒ . ยอมรับ

ในระหว่างผู้ใช้กำลังอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียน จะมี 「ให้รับรองว่าท่านอายุได้บรรลุ18ปีแล้ว」และ 「ยอมรับ」 กฎและข้อกำหนดขอHeng787ก่อนคำนี้จะมีช่องให้คลิกเครื่องหมายถูก และคลิกในส่วนที่สอดคล้องกันแล้ว「ส่ง」หมายความว่าผู้ใช้รับทราบและยอมรับข้อตกลงดังนี้
 • ผู้ใช้ได้อ่าน เข้าใจและยอมรับข้อตกลงและกฎระเบียบ
 • กฎระเบียบแบบฟอร์มผู้ใช้งาน Heng787 เกี่ยวกับระหว่างการใช้บริการพนันจะใช้กฎบังคับตามข้อกำหนดไว้ - หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงข้อไหน กรุณาอย่ากคลิกเครื่องหมาย
 • 「ในส่วน ยอมรับ กฎและข้อกำหนดของHeng787」 และไม่ต้องคลิกปุ่ม 「ส่ง」อย่าพยายามที่จะลองหรือใช้การใดๆเพื่อเล่นเกมส์หรือดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เกมส์เกี่ยวกับระหว่างการใช้บริการพนันจะใช้กฎบังคับตามข้อกำหนดไว้ - หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงข้อไหน กรุณาอย่ากคลิกเครื่องหมายถูก 「ในส่วน ยอมรับ กฎและข้อกำหนดของHeng787」 และไม่ต้องคลิกปุ่ม 「ส่ง」อย่าพยายามที่จะลองหรือใช้การใดๆเพื่อเล่นเกมส์หรือดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เกมส์

๓. แก้ไข

 • Heng787 การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่กำหนดเวลา อัพเดพหรือการแก้ไขกฎและข้อกำหนดในการพนัน (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) จะเป็นสินธิในการตัดสินใจของทางเรา ในการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ไม่ว่าอัพเดพหรือปรับเปลี่ยนในส่วนต่างๆจะแจ้งให้ทราบจากทางเว็บไซต์ หลังจากที่แก้ไข อัพเดพกฎระเบียบและข้อกำหนดการพนันจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศให้ทราบทันที หลังจากผู้ใช้ยังเชื่อมต่อเว็บไซต์พนัน และยังคงเชื่อมต่อและร่วมมือกับเว็บการพนัน จะถือว่าได้ตกลงและยอมรับการประกาศกฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่หรือข้อมูลที่อัพเดพขึ้นมาใหม่
 • ผู้ใช้ตกลงยอมรับด้วยตนเองในการรับผิดชอบในส่วนการตรวจสอบการแก้ไขและอัพเดพดังกล่าว Heng787จะตันสินใจในการแก้ไขข้อมูลที่แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ อัพเดพและแก้ไขจะแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว อัพเดพและการแก้ไขจะมี Heng787 ตัดสินใจแก้ไขด้วยไม่แจ้งให้ทราบ แต่Heng787จะสงวนสิทธิ์นการแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบ

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการพนันและทรัพย์สินทางปัญญา

 • เว็บไซต์นี้ได้ผ่านการให้บริการจากเว็บไซต์การพนัน ซึ่งได้ให้การบริการในด้านของการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน ทางเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆอีกทั้งไม่มีการจำกัดในเรื่องของข้อมูลแผนการตลาด ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลในการใช้จัดกิจกรรม ข้อมูลความน่าจะเป็นของการวางเดิมพัน ข้อมูลรูปภาพต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Heng787ซึ่งทางเราได้อนุญาตให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
 • ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้การบริการเฉพาะผู้ใช้งาน ข้อมูลของเราไม่ได้มุ่งเน้นในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากข้อกำหนดแล้ว หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไข ดัดแปลง คัดลอก บันทึก การโฆษณา การตีพิมพ์ การส่งต่อ การจำหน่าย การให้เช่าใดๆทั้งสิ้น นอกจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถให้บุคคลอื่นหรือเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงการบริการออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงสื่อหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อการใช้งาน การเชื่อมต่อของข้อมูลการเล่นเกมส์ดังกล่าวข้างต้น เว็บไซต์การพนัน
 • เมื่อได้ผ่านการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของซอฟต์แวร์เกมส์แล้ว ก็สามารถได้รับสิทธิ์ในการรับข้อมูลและได้รับการบริการ ทั้งยังได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นๆอีกด้วย ซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์การพนัน การให้บริการการพนัน รวมถึงสิทธิในการรับข้อมูลการพนันทั้งหมด ซึ่งข้อมูลสิทธิทั้งหมดเป็นของบริษัท Heng787เพียงผู้เดียวในการใช้และควบคุม ผู้ใช้หากได้รับการยืนยันเชื่อมต่อเว็บไซต์ของเกมหรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์แล้ว ก็จะได้รับอนุญาตการบริการข้อมูลจาก Heng787

๕. เงื่อนไขในการใช้งาน

เงื่อนไขของการใช้บริการ ยืดยันตัวตนของผู้ใช้และรับรองไม่ละเมิดกฎระเบียบที่บังคับ และการละเมิดกฎระเบียบที่บังคับไม่ให้ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์การพนันหรือข้อมูลพนัน นอกจากส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎระเบียบหรือนอกจากการยืนยัน ผู้ใช้เข้าสู่การยืนยันและรับรองตัวตน เพื่อเข้าใช้บริการการพนันที่ถูกต้อง ดังนี้ :
 • ผู้ใช้ต้องใช้ ชื่อและนาสกุลจริงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 • แทนที่จะใช้นามของผู้อื่นเพื่อทำธุรกิจ
 • ผู้ใช้ต้องถูกตามกฎหมาย
 • ผู้ใช้ไม่ใช้คนที่ถูกการพนันครอบงำหรือบังคับ อายุของผู้ใช้ (a) อย่างน้อย 18 ปี หรือ (b) อายุการของผู้ใช้ตามกฎหมายกำหนดไว้หรือผู้ใหญ่ ยึดตามความจริง
 • ผู้ใช้เข้าใจในการใช่บริการพนันนั้นอาจมีความสูญเสียเงินทุน
 • ยอดเงินของผู้ใช้ที่โอนเข้ามานั้นต้องไม่ผิดกฎหมายมาอย่างถูกต้อง ที่ไม่ไดอนุญาตในการใช้ต่างๆ
 • ผู้ใช้จะไม่ร่วมกันทำผิดกฎ อื่น ๆ ที่ผิดกฎระเบียบที่กำหนด โดยรู้เห็นเป็นใจหรือพยายามที่จะใช้ผู้อื่นทำผิดกฎ (Heng787 ) บัญชีที่เปิดในกิจกรรมดังกล่าว ห้ามผู้ใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บริการพนันหรือร่วมกันใช้ เพื่อทำผิดกฎระเบียบที่กำหนดไว้โดยวิธีไหนก็ตาม รวมทั้งการฟอกเงิน
 • ชื่อของผู้ใช้ ชื่อบัญชีและรหัสผ่านเป็นความลับ เพื่อป้องกันให้ผู้อื่นเข้าใช้ไม่ได้ในชื่อบัญชี ชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านไม่ว่าหายด้วยวิธีในก็ตามในกรณีนี้ ให้ติดต่อทางเราทันที
 • ชื่อของผู้ใช้ ชื่อบัญชีและรหัสผ่านได้ผ่านเว็บไซต์พนัน ในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าผู้ใช้จะรู้เห็นยินยอมก็ตาม โดยการทำผิดกฎระเบีบยไม่ว่าวิธีไหนก็ตามผู้ใช้ต้องผิดชอบเอง
 • ห้ามทำการรบกวน อาจจะรบกวนคนอื่นที่เข้าใช้บริการพนันหรือเว็บไซต์พนันโดยใช้บริการพนัน เว็บไซต์พนัน เครื่องมือการเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์การเล่นเกมพนันและข้อมูลพนัน เพื่อทำการลดประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือมีแนวโน้มที่ให้เว็บไซต์เสียหาย
 • ห้ามมิให้ใช้วิธีไหนก็ตามด้วยการพยายามเอาข้อมูลของผู้ใช้
 • อย่าอัพโหลด หรือกระจายสิ่งใดๆที่เป็นไวรัส เพื่อทำลายหรืออาจจะมีผลกระทบต่อระบบการเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์พนัน บริการพนันหรือเว็บไซต์ทำให้ประสิทธิภาพทำงานของโปรแกรม ไฟล์หรือข้อมูลต่างๆ เสียหาย
 • ผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์การพนัน ที่ใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่อผ่านการใช้บริการหรือข้อมูล ที่ผู้ใช้ไม่ได้ละเมิดกฏหมายและไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือละเมิดข้อบังคับของเว็บไซต์การพนันของประเทศที่มีข้อยกเว้นทางด้านกฏหมาย
 • ไม่สามารถใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆหรือวิธีการอื่นๆ(หรือทั้งหมดที่กล่าวมา)เพื่อพยายามรบกวนการให้บริการเกมส์ การเชื่อมต่อ ระบบ เว็บไซต์ หรือข้อมูล ในการเชื่อมต่อเพื่อการทำธุรกรรมอื่นๆได้ตามปกติ
 • ไม่ใช้เว็บไซต์การพนันหรือใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่อของเราเพื่อเผยแพร่และทำการละเมิดกฏหมาย ดูถูก ข่มขู่ คุกคาม ทำลายชื่อเสียง หรือสุ่มเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอาชญากรรม
 • ผู้ใช้จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรของเว็บไซต์การพนันHeng787ของเรา ไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา หรือตัวแทน พนักงาน หรืออื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันโดยตรง
 • ไม่อนุญาติให้มีการส่งเมลล์เพื่อรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้อื่นๆในการใช้บริการของเว็บไซต์ ระบบ การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ข้อมูล หรือการตรวจสอบผล จดหมายลูกโซ่หรือเมลล์อื่นๆที่ยังไม่ได้รับอนุญาติหรือไม่ได้ร่วมกลุ่ม

๖.การลงทะเบียนสมาชิก

 • สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์Heng787ที่ใช้บริการการพนันออนไลน์ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนในการร่วมเป็นสมาชิกพร้อมกับข้อมูลของท่านเอง
 • คำชี้แจงที่ผู้ใช้ได้ยินยอมแล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้ให้ในการลงทะเบียนและการสมัครสมาชิก รวมทั้งการกรอกรายละเอียดในส่วนของชื่อ-สกุลของลูกค้า แหล่งที่มาของเงินทุน (รวมถึง หมายเลขธนาคารและรหัสบัตร) ที่อยู่ ที่กรอกมาทั้งหมดนั้นต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ทุกประการ
 • ทางHeng787มีมาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเดิมพันของลูกค้าอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายให้เปิดเผยข้อมูล ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบเอง เว็บไซต์การพนันขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดค่าบริการ และการชำระบริการต่างๆหรือจำกัดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินของท่านผ่านทางเรา
 • ผู้ใช้ต้องเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับของผู้ใช้เอง、 การเชื่อมต่อ、 รวมถึงข้อมูลในส่วนของการเดิมพัน 、การดาวน์โหลดและการติดตั้งซอฟต์แวร์เกมส์ ทางเว็บไซต์จะไม่ยอมรับผู้ใช้ที่ถูกต้องห้ามตามกฏหมาย
 • การตรวจสอบใบสมัครของสมาชิก ทางเราต้องการข้อมูลที่ยืนยันตัวตนและอายุของสมาชิก(เช่นสำเนาหลักฐานประจำตัวที่พร้อมด้วยรูปถ่าย สำเนาบัตรเดบิตหรือสำเนาบัตรเครติด) ถ้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสำเนาของผู้ใช้ต่างๆ ให้ติดต่อเราโดยตรง พร้อมกับยืนยันชื่อและที่อยู่ ทางHeng787ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันชื่อผู้ใช้และที่อยู่ทางไปรษณีย์ และมีอำนาจในการตัดสินใจหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้นั้นๆที่ประสงค์จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว หากตกลงตามข้อตกลงดังกล่าว แสดงว่ายอมรับในการเชื่อมต่อข้อมูลของท่าน เพื่อตรวจสอบ แก้ไขหรือจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของสมาชิก
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์และมีอำนาจในการปฏิเสธข้อมูลของสมาชิกนั้นๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์และมีอำนาจในการปฏิเสธข้อมูลของสมาชิกนั้นๆ
 • ๖๑.เราจะช่วยเหลือและรับผิดชอบในส่วนของเว็บไซต์สมาชิกของ Heng787ที่ขึ้นประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากสมาชิกเข้าสู่ระบบอื่นโดยลิงค์จากเว็บไซต์ของ Heng787นั้น หากเกิดการสูญเสีย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์ของเราโดยตรง
 • ๖๒.หากมีผู้ใดได้ละเมิดเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของเรา เงื่อนไขของเราคือจะไม่รับการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นและหากพบบัญชีใดได้ละเมิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางเราจะดำเนินการโดยอาญัติบัญชีรวมถึงหักเงินยอดเงินคงเหลือและที่ได้ทั้งหมด
 • ผู้ใช้สามารถเปิดบัญชีใน Heng787ได้แค่ครั้งเดียว หากพบว่าได้เปิดบัญชีใน Heng787มากกว่าหนึ่ง ทางเราจะดำเนินการโดยรวบรวมบัญชีทั้งหมดไว้ในบัญชีเดียว และทำการลบบัญชีหรืออาญัติบัญชีที่เหลือทั้งหมด

๗. เดิมพันหรือยอมรับการเดิมพัน

 • เกี่ยวกับเว็บไซต์Heng787หลังจากการเชื่อมต่อผ่านเกมส์พนัน กีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีการเปิดให้ผู้ใช้ได้เข้าร่วมแล้ว ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของเกมส์ หรือข้อบังคับของกิจกรรมนั้นๆ การเกิดข้อผิดพลาดของเกมส์นั้น จะต้องมีการยกเลิกเดิมพันของเกมส์นั้นๆ หรือการเกิดการขัดข้องของระบบ ข้อผิดพลาดนอกเหนือความคาดหมายอื่นๆนั้น ทางHeng787มีสิทธิ์ที่จะแจ้งประสงค์ของการแก้ไขใดๆหรือยกเลิกการเดิมพันนั้นๆ
 • นอกเหนือจากกฏและข้อบังคับอื่นๆ ทางHeng787ของเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธ์ของผู้ใช้หรือยกเลิกผลเดิมพันทั้งหมด
 • ทางเราขอความร่วมมือกับผู้ใช้ทุกท่านให้ปฎิบัติตามกฏและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เดิมพันผ่านการเชื่อมต่อที่ทางเราที่ระบุ จะไม่มีการรับวิธีเดิมพัน(จดหมาย、เมลล์、แฟ็กซ์)อื่นๆ และ
 • หากมีการตรวจพบ ไม่ว่าผลเดิมพันจะเป็นเช่นไร ทางเราจะไม่นับการเดิมพันนั้นๆทั้งสิ้น หากพบการโกง ทางHeng787ของเรามีสิทธิ์ในการป้องกันหรือปฎิเสธผู้ใช้นั้นๆเช่น การแฮก หรือ
 • การใช้วิธีการอื่นๆเพื่อทำการเดิมพัน จะมีการยกเลิกการเดิมพันเหล่านั้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนแต่อย่างใด ทางเราขอประกาศว่า การเขียนซอฟต์แวร์หรือ"bots"มาเพื่อเดิมพันนั้น
 • เป็นการกระทำที่ต้องห้าม และหากพบมีการพยายามเดิมพันโดยผิดปกติอื่นๆ ทางเราจะมีการปิดให้บริการผู้ใช้นั้นทันที ภายใต้กฏกติกาและข้อบังคับ ยืนยันชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านและ
 • ยูสเซอร์ที่มียอดเงิน ผู้ใช้ก็สามารถมีเงินในการเดิมพันได้แล้ว สิ่งที่ผู้ใช้จะต้องมีในการเข้าร่วมกิจกรรม(หรือการบูรณาการ)หรือรายการที่ต้องรับผิดชอบดังนี้
  • ชื่อผู้ใช้
  • ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลเดิมพันและบันทึกเดิมพัน ภายใต้ข้อบังคับและกฏระเบียบอื่นๆ เมื่อผู้ใช้มีการเดิมพันและยืนยันแล้วนั้น แสดงว่าทางHeng787ได้รับเดิมพันของท่านแล้ว และจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเดิมพัน ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเดิมพันนั้นได้
 • ยอดเดิมพันทั้งหมดจะถูกเก็บรวมและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์Heng787เรา เพื่อเก็บไว้หลักฐานการเดิมพันของผู้ใช้ทั้งหมด ภายใต้ข้อบังคับและกฏระเบียบอื่นๆ เมื่อมีสัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอและในบันทึกแล้วนั้น แสดงว่าHeng787ได้ยอมรับผลเดิมพันนั้นแล้ว
 • หลังการแข่งขันเริ่ม กรกณีการที่ทราบผลการแข่งขันก่อนการเดิมพัน เช่น ขณะที่ผู้ใช้ทราบผลการแข่งขันก่อนการเดิมพันบวกกับข้อผิดพลาดของการเปิดให้มีการเดิมพันในส่วนของเกมส์นั้น ทางHeng787ของเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนแต่อย่างใด และทาง
 • Heng787ของเรามีสิทธิ์ในการแก้ปัญหาต่างๆทั้งหมด เพื่อลดทอนข้อสงสัยต่างๆ ข้อบังคับดังกล่าวยกเว้นการเดิมพันในส่วนของ「เดิมพันครึ่งหลัง」("inplay"bets) 「เดิมพันครึ่งเกมส์」("halftime"bets) เว็บไซต์การพนันจะแจ้งเวลาเริ่มเกมส์ทางประชาสัมพันธ์
 • หากHeng787มีเหตุการณ์ขัดข้องหรือเหตุการณ์เหนือความคาดหมายในการเปิดรับเดิมพันของสมาชิกแล้วนั้น ทางเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันนั้นทันที นอกเหนือจากข้อบังคับที่เกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันเฉพาะเกมส์ การเปิดรับเดิมพัน ผลการแข่งขัน จะมีการคำนวน
 • หลังเกมส์จบทันที ทางHeng787ไม่ยอมรับข้องคิดเห็นอื่นใดที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงการแข่งขัน การเดิมพันนั้นจะมีผลทั้งหมด
 • นอกเหนือการกรณีเกิดเหตุการณ์ในสนามแข่งขันนั้นๆ ถึงจะมีการยกเลิกผลเดิมพันของเกมส์นั้น การแข่งขัน ผู้ชนะของเกมส์นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับกรณีที่กล่าวมาข้างต้น และผลการแข่งขันจะมีการบันทึกหลังจบเกมส์ทันที
 • เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทางHeng787ไม่ยอมรับการแข่งขันที่มีการต่อเวลา ข้อคิดเห็นหรือการให้ยกเลิกเดิมพัน ผู้ใช้ที่วางเดิมพันหลายรูปแบบ หรือการเดิมพันร่วมที่ไม่มีผลหรือมีการยกเลิกเดิมพัน
 • หลังเกมส์จบทันที ทางHeng787ไม่ยอมรับข้องคิดเห็นอื่นใดที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงการแข่งขัน การเดิมพันนั้นจะมีผลทั้งหมดนอกเหนือการกรณีเกิดเหตุการณ์ในสนามแข่งขันนั้นๆ
 • ถึงจะมีการยกเลิกผลเดิมพันของเกมส์นั้น การแข่งขัน ผู้ชนะของเกมส์นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับกรณีที่กล่าวมาข้างต้น และผลการแข่งขันจะมีการบันทึกหลังจบเกมส์ทันที
 • ผลได้-เสียจะคำนวณจากจำนวนการเดิมพันที่เหลือ จะไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนแต่อย่างใดในส่วนของการปรับขึ้น-ลงของอัตราจ่าย หุ้นและแต้มต่อของเกมส์ อัตราจ่าย หุ้นหรือแต้มต่อดังกล่าวนั้นทางเราจะรับการเดิมพันหลังจากที่ผู้ใช้กดยืนยันแล้ว
 • Heng787มีอำนาจในการแก้ไขปัญหานั้นๆโดยยึด อัตราจ่าย หุ้นและแต้มต่อที่ถูกต้องมาให้ผู้ใช้เลือกเดิมพันใหม่อีกครั้ง ทางหากเกิดข้อผิดพลาดนอกเหนือความคาดหมายทำให้อัตราจ่าย หุ้นและแต้มต่อไม่ถูกต้อง จะมีการยกเลิกการเดิมพันดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งกรณีมีการเดิมพันหลายรูปแบบด้วย แต่หากการผิดพลาดนอกเหนือความคาดหมายนั้นได้รับการแก้ไขแล้ว ทาง
 • เราไม่ยอมรับการวางเดิมพันซ้ำกัน ในด้านของการเดิมพันและในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทาง
 • Heng787มีสิทธิ์ในการตัดสินปัญหา และอำนาจในการการแก้ไขปัญหาแต่เพียงผู้เดียว

๘. ซอฟต์แวร์พนันและสิทธิในการใช้

 • ผู้ใช้รับทราบและยอมรับในการเข้าสู่เกมส์ ผู้ใช้ผ่านการเชื่อมต่อและตั้งค่าการดาวน์โหลด ห้ามมิให้ใช้ในทางที่ผิดเว็บไซต์พนันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นการพนันและการบริการการพนัน เช่น มีHeng787และสถานที่ให้บริการและผู้ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ละเมิดใช้ในเว็บไซต์หรือเซิอร์เวอร์เพือนเป็นของตัวเองหรือใช้ในทางอื่นๆที่ผิดกฎ และผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตาม เช่น คัดลอก จัดเก็บ กระจาย ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ต่อสาธารณชน ออกอากาศ การส่ง การให้ยืม ขาย หรือให้เช่าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์เกมส์ โดยมิชอบ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์พนันกับผู้อื่น เช่น เว็บไซต์ บริการออนไลน์ เว็บบอร์ด ไม่ว่าสื่อมวลชนใดๆ
 • Heng787อนุญาดให้ผู้ใช้ทุกท่านได้เข้าใช้บริการติดตั้งหรือดาวน์โหลดเกมส์ได้ ห้ามมิให้ใช้โดยการยืนเป็นสิทธิ์ของตัวเอง เซิอร์เวอร์เกมส์หรือบริการเชื่อมต่อให้สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ได้การใช้บริการ
 • Heng787 วัตถุประสงค์ในการอนุญาตและการเผยแพร่สำหรับการเกมส์พนันเท่านั้น แต่ผู้ใช้ไม่สามารถหรือใช้สิทธิ์ในการเชื่อมต่อหรือใช้บริการเซิอร์เวอร์ได้ทั้งหมด
 • ข้อห้ามผู้ใช้ดังต่อไปนี้:
  • ห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหรือเซิอร์เวอร์อื่นๆที่ไม่เหมาะสมในการติดตั้งและการอัพโหลดเซิอร์เวอร์เกมส์ ทำตามขั้นตอนเพื่อซอฟแวร์สามารถผ่านได้ บริการออนไลน์ เว็บเซิอร์เวอร์ จากระยะไกลเพื่อให้ผู้อื่นสามารถได้รับ
  • ห้าม กระจาย ส่ง ย้าย คัดลอก เว็บบิท หรือด้วยวิธีอื่นๆเพื่อให้ผู้อื่นได้รับหรือใช้สิทธิในการใช้ซอฟแวร์เป็นของตัวเอง
  • ห้าม มิให้ใช้สิทธิ์ในการอนุญาตให้คนอื่นใช้ซอฟแวร์พนัน
  • ห้าม ตั้งค่า หรือใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง (รวมถึงโปรแกมสำรอง) ให้คนอื่นๆใช้ซอฟแวร์พนัน
  • ห้าม แก้ไข ดัดแปลง หรือทำซ้ำ ถอดรหัส ทั้งหมดและซอฟแวร์พนัน ต้องใช้ซอฟแวร์หรือเซิอร์เวอร์เกมส์จากเว็บโดยตรงเท่านั้น
  • คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง ทั้งหมดและไฟล์ในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟแวร์พนันเว็บไซต์จะต้องใช้จากเว็บโดยตรงเท่านั้นผู้ใช้ได้ยืนยันและยอมรับ เว็บไซต์พนันและได้ผ่านเครื่องมือการเชื่อม
 • หรือด้วยวิธีใดเพือเป็นสามชิก Heng787เหมือนกับผู้ที่เป็นสามาชิกที่ท่านอื่นๆ คุ้มคมครองด้วยสิทธิ และลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินอื่นๆ และขอผู้ใช้งานยอมรับ เว็บไซต์ซอฟต์แวร์การพนัน องค์กร ผู้ให้บริการคือ Heng787 และหุ้นส่วน ผู้ใช้ต้องยอมรับในการเข้าใช้สิทธิ์และสิทธิของซอฟแวร์พนัน และเว็บไซต์หรือซอฟแวร์พนันนั้นไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ ข้อตกลงนี้จะสิ้งสุด
 • หรือยกเลิกด้วยหตุใดก็ตาม และสิทธิในการเข้าใช้และข้อตกลงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรออกจะเซิอร์เวอร์และหยุดการติดตั้งหรือเชื่อมต่อเซิอร์เวอร์

๙、 การชำระบัญชี

 • ผู้ใช้ๆบัตรเครดิต บัตรเดบิต จะต้องชื่อที่ใช้ในบัตรในการลงทะเบียนหรือสมัครให้ตรงกัน กรณีลงการลงทะเบียนบัญชีเกิดมีชื่อที่สอดคล้องกันนั้น จะมี 『Heng787 』ปฎิเสธในการชำระบัญชี ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในส่วนการโอนเงินหรือชำระยอด
 • กับผู้ใช้ท่านอื่น ให้กับบริษัทHeng787 (แล้วแต่กรณี) ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงในการฝากเงินหรือถอนเงิน ไม่ปฎิเสธหรือยกเลิกในการชำระเงิน และหากเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือปฎิเสธในการชำระเงิน สามารถร้องเรียนได้ที่Heng787ได้ ผู้ใช้ตัดสินที่จะใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตในการชำระเงินหรือ บัตรเครดิตประเภทอื่นๆ
 • ไม่ว่ากรณีใดต้องเป็นทางบริษัท Heng787 ยอมรับถึงจะมีผล
  • เดิมพันกีฬา (Sports) ยอดเดิมพันสูงสุดจะอยู่ที่การตั้งค่าและการตั้งค่าแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน
  • การเดิมพันถ่ายทอดสด(Live Casino) ยอดการเดิมพันสูงสุดจะอยู่ที่การตั้งค่าและการตั้งค่าแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน (สกุลเงินจะต้องดูตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้นเป็นหลัก)
 • โบนัสไม่รวมยอดเดิมพัน
 • หากมีการได้โบนัสและมีการเกิดข้อผิดพาดจึงทำให้ยอดเงินไม่เข้าในบัญชี ท่านสมาชิกต้องแจ้งให้ทง บริษัทHeng787รับทราบทันที หากไม่มีการแจ้งเรื่องเข้ามาในช่วงเวลานั้นหรือถือว่าท่านสระสิทธิ์ในการรับโบนัส
 • ไม่กรณีใดๆที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เอง

๑๐. รับโบนัส

 • หลังจากได้คิดคำนวณโบนัสลูกค้าและ ยอดจะเข้าสู่บัญชีลูกค้า โดยเฉพาะวิธีการถอดยอดต้องดูตามกฎของเราในการถอดโบนัสแล้วยืนยันและรับรองด้วยตนเอง และ บัตรเครดิต บัตรเดบิต
 • ตามกฎของผู้ให้บริการจำเป็นต้องขอยืนยันหรือเอกสารการสมัคร ก่อนทางเราจะทำการถอนของท่าน ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทางผู้บริการลูกค้าเพื่อรับรองและยืนยังตัวตนให้ถูกต้อง และทางผู้บริการจะก็จะใบสมัครรับผ่านทางอีเมล หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นก็ไม่จำเป็นต้องส่งอีกครั้ง
 • ในกรณีที่ลูกถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของธนาคาร ทางธนาคารต้อส่งคำยืนยันก่อน เพื่อทำการโอนโบนัสเข้าสู่บัญชีของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ขึ้นเช็คจะต้องใช้ชื่อและ นามสกุลให้
 • ตรงกับที่สมัครไว้ ผู้ที่ใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเดิมพันนั้น คนรับจำเป็นต้องผู้ที่ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเท่านั้น
 • การเดิมพันนั้นต้องมีผลจึงสามรถทำการถอนได้ Heng787ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนหรือฝาก

๑๑. โปรโมชั่นและค่าตอบแทน

 • โปรโมชั่นและค่าตอบแทนทั้งหมด ต้องทำตามกฎกติกาเงื่อนไขที่Heng787ได้กำหนด Heng787สามารถแก้ไข หรือ ยกเลิกเกี่ยวกับโปรโมชั่นและค่าตอบแทนใดๆที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาใดก็ได้
 • หากHeng787พบผู้ใดพยายามใช้วิธีที่ผิด เพื่อได้มาซึ่งรางวัล โปรโมชั่น หรือพยายามละเมิดกฏกติกาเพื่อได้มาซึ่งผลกำไร หากพบข้อสงสัยหรือพบข้อวิธีการอื่นๆแอบแฝง ทางเรามีอำนาจในการตัดสินใจในการแก้ไข ยกเลิก ระงับ หรือเพิกถอนรางวัลและโปรโมชั่นต่างๆของผู้ใช้นั้นๆทันที
 • หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับขบวนการร่วม ที่พยามละเมิดกฏข้อบังคับหรือวิธีอื่นๆแอบแฝง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกผลเดิมพันทั้งหมดของผู้ร่วมกระบวนการนั้นๆทันที
 • ศูนย์บริการออนไลน์เป็นผู้ในการขึ้นโปรโมชั่นให้ท่านสมาชิกให้ทราบ ไม่ใช้ผู้ที่แนะนำให้สมาชิกในทางที่ผิด และสมาชิกที่เดิมพันจริงเป็นผู้ที่เดิมพันด้วยความเสี่ยง จบเกมส์แล้วมีสรุปผลได้เสีย

๑๒. การชดเชย

 • ผู้ใช้ยอมรับว่าเป็นผู้ใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์การพนัน, ดาวน์โหลดติดตั้งซอฟแวร์การเล่นเกมการพนันอย่างอื่นใช้บริการเล่นการพนันซอฟต์แวร์เกม, ข่าวการเล่นเกมที่ขัดกับกฎของระเบียบนี้เช่นเดียวกับการเล่นเกมในขณะที่ Heng787 ของผู้ถือหุ้นพนักงานเจ้าหน้าที่กรรมการ โดยผู้รับใบอนุญาตจัดจำหน่ายการสูญเสียใด ๆ บริษัท ในเครือ บริษัท ย่อยหรือตัวแทนของความเสียหายที่เรียกร้อง (รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสมของ) ผู้ใช้จะต้องมีการชดเชยเต็มรูปแบบ

๑๓、 ปฎิเสธรับผิดชอบในกรณีพิเศษ

 • การพนันคือสิทธิส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับวิจารณญาณการวิเคราะห์และที่จะเสียงในการพนันของส่วนบุคคล และในขณะเดียวกันกับผู้ใช้ที่เดิมพนันนั้น ถือว่าได้รับรู้และยอมรับบริการพนันหรือเว็บไซต์พนัน และข้อมูลการพนันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่พอใจหรือรังเกียจหรือไม่ยุติธรรมของผู้ใช้หรือสมาชิก เกมส์ออนไลน์บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่อำนาจศาลปกคอรง และเขตบางส่วนมี
 • กฎหมายที่ชัดเจนในการเล่นเกมส์ออนไลน์ (เขตอำนาจศาลปกครองในต่างประเทศ) ห้ามทำผิดกฎหมายที่บังคับ เราไม่สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกท่านในทางผิดกฎหมาย เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์พนันหรือบริการพนันออนไลน์ บริการพนัน ข้อมูลพนัน เป็นสถานประกอบการเว็บไซต์ไม่ถือว่าเป็นการเสนอ ดึงดูด เพื่อเชิญบุคคลที่ไม่สามารถเล่นได้ในเขตพื้นที่บังคับและในส่วนที่
 • กล่าวแต่ใดๆ ผู้ใช้ต้องทำตามหรือรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ และ Heng787 การบริการพนัน ซอฟต์แวร์เกมส์ เว็บไซต์พนัน ผู้ใช้สามารถใช้ได้โดยข้อกำหนดตามกฎหมาย
 • หากเกิดการสรุปผลหรืออัพเดทข้อมูลผิดพลาดไม่ว่าประการใดๆ ทางHeng787จะไม่รับผิดชอบ และHeng787มีอำนาจและสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่ว่ากรณีใดๆจะไม่ทำให้ทางHeng787บริษัทหรือผู้รับผิดชอบหรือผู้ร่วมงานและผู้ควบคุมหรือพนักงานและเอเย่นต์เสียหายหรือเสื่อมเสีย รวมทั้งการใช้โปรแกรมเซิฟร์เวอร์ในการเชื่อมต่อหรือการดาวน์โหลดและข้อมูลต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆทำให้ผู้ใช้ผิดกฎระเบียบ ทางHeng787จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้รับทราบกฎระเบียบของเราทุกข้อ ฉะนั้นผู้ใช้จะไม่จะไม่ออกความคิดเห็นใดๆและจะขอรับรองว่าเนื้อหาดังกว่าเป็นเฉพาะกฎพื้นฐานเท่านั้น
 • ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด แสดงว่าท่านรับทราบกฎของเราแล้ว ทางเราเป็นผู้ยุติธรรม
 • หากท่านสมาชิกเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการแข่งขัน ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ผลการแข่งขัน หรือจำเป็นต้องโทรมาแจ้งให้ทางเราทราบทันที เนื่องจากโอกาสที่จะข้อผิดพลาดมีน้อย เพราะHeng787จะยืดตรวจสอบและยืดหน้าผลการแข่งขันเป็นหลัก

๑๔. ขั้นตอนการระงับหรือการปิดให้บริการ

 • ทางHeng787มีสิทธิ์ล็อค บล็อค บัญชีของผู้ใช้ รวมทั้งจะระงับโบนัสรางวัลหรือธุรกรรมต่างๆทั้งหมดของผู้ใช้ทันที หากทางเราตรวจพบผู้ใช้ท่านใดที่พยายามละเมิดกฏระเบียบ ข้องตกลง หรือข้องบังคับต่างๆที่ทางเรากำหนดมาเพื่อผลกำไรอื่นแอบแฝง
 • ผู้ใช้บริการHeng787สามารถมีมากกว่าหนึ่งบัญชีที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรชั่นได้
 • ชื่อ-สกุล บัญชีเงินฝาก-ถอน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีชำระอื่นๆไม่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนกับทางHeng787เรา
 • ผู้ใช้ที่ออกจากรายการโปรโมชั่นทั้งที่ยังไม่ได้ทำตามระเบียบของโปรโมชั่นนั้ๆที่กำหนด
 • ข้อมูลผู้ใช้ไม่ถูกต้องและมีการลงทะเบียนข้ามขั้นตอน หรือมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการตกหล่นของข้อมูล
 • ข้อมูลที่ยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไม่ถูกต้องหรือการตกหล่อนของข้อมูล หรืออายุไม่ครบตามที่กำหนด
 • หรืออายุไม่ครบตามที่กำหนด
 • ผู้ใช้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ในเขตพื้นที่ต้องห้ามทางกฏหมาย
 • ผู้ที่แอบอ้างข้อมูลผู้ใช้หรือบัญชีผู้ใช้เพื่อดำเนินการ 「ขอคืน」เงินเครดิต
 • เงินฝากที่มาจากการทำธุรกรรมหรือวิธีอื่นๆที่ผิดกฏหมาย จะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ
 • หากเราพบข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ใช้หรือสมาชิกที่พยายามละเมิดกฏระเบียบหรือข้อบังคับ (มีอุปกรณ์ วิธีการหรือระบบอื่นๆที่เขียนขึ้นมา)เพื่อทำการหลอกลวง รบกวนระบบหรือสมาชิกท่านอื่นๆ
 • สมาชิกที่นำเอาบัญชีตนเองให้ผู้อื่นเข้าเล่น(ตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่) หรือผู้ใช้ที่ไม่ปฎิบัตตามกฏระเบียบหรือข้อบังคับ
 • ผู้ใช้ไม่เปิดเผยความเป็นจริงของสถานที่ตนในประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกาฯ
 • สิงคโปร์และฮ่องกง ทางเราจะใช้ข้องบังคับข้อที่14-1ในการอาญัติยูสเซอร์ของท่านสมาชิก หากจำเป็นต้องทำการแก้ไข(หากสามารถแก้ไข)และได้รับรองผลการแก้ไขแล้วนั้น ทางเราจะเปิดใช้ยูสเซอร์ของสมาชิกนั้นๆทันที

๑๕. กรณีการลิงค์ผ่านเว็บไซต์อื่นๆ

 • ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆต่อกรณีที่ท่านสมาชิกของทางเรา เชื่อมต่อลิงค์ภายนอกหรือลิงค์อื่นๆเพื่อทำการเล่นเกมส์ของกับเรา แล้วเกิดข้อผิดพลาดหรือสูญหาย
 • ทางHeng787จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากสมาชิกมีการส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังเว็บไซต์โฆษณา โปรโมชั่น หรือลิงค์อื่นๆนอกเหนือจากเว็บไซต์หลักของเรา
 • หากท่านสมาชิกนำข้อมูลส่วนตัวหรือยูสเซอร์ของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์อื่นๆทำรายการหรือดำเนินการด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ทางHeng787จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • นอกจากกรณีที่ระบุไว้ ทางHeng787จะไม่มีการพิจราณาเป็นกรณีพิเศษอื่นๆใด หากสมาชิกพบคำเชิญชวนหรือคำโฆษณาของเว็บไซต์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเรา ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำ การขายสินค้าและบริการ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ฯลฯ

๑๖.เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ/ลิ๊งค์

 • ผู้ใช้ห้ามนำข้อมูลหรือเว็บไซต์ดังกล่างลิ๊งค์หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บอื่นๆ เพื่อหาผลประโยชน์ของตน

๑๗、อำนาจ

 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดทหรือแก้ไขฟังชั่นต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๑๘、 การละเมิดกฏหรือข้อบังคับ

 • ทางHeng787ของเรามีสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฏหมายในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของท่านสมาชิก รวมทั้งสิทธิ์ในการตัดสินใจยกเลิก หรือจำกัดเฉพาะไอพีของการเชื่อมต่อเกมส์ หรือเว็บไซต์ไว้ เพื่อป้องกันการถูกละเมิดจากผู้ไม่หวังดี

๑๙.ลำดับ

 • กฏระเบียบและข้อบังคับของเว็บไซต์การพนันออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ ที่เป็นกติกา การใช้บริการเกมส์หรือระบบและข้อมูลทั้งหมด
 • ข้อบังคับในเว็บไซต์การพนันออนไลน์ การเชื่อมต่อเกมส์หรือระบบ และข้อมูล นอกเหนือจากกฏและข้อบังคับที่ระบุไว้ชัดเจนแล้วนั้น หากพบกฏระเบียบและข้อบังคับที่ขัดแย้งกัน ให้ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของข้อนั้นๆที่ได้ระบุไว้

๒๐.กรณีเหนือความคาดหมาย

 • หากHeng787เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเหนือความคาดหมายเช่น(รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ รัฐบาล ภาครัฐกิจการ พลเรือนทหาร คำสั่งศาล การก่อการร้าย ฟ้าแลบ ไฟไหม้ หยุดงาน ข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ น้ำท่วม แห้งแล้ง สงคราม จลาจล เน็ตระหว่างประเทศข้ดข้องทำให้การส่งข้อมูลไม่สบูรณ์ การสื่อสารถูกระงัก ไฟฟ้าด้บ อุปกรณ์ข้อข้อง สภาพอากาศเลวร้าย แผ่นดินไหว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ) และส่งผลกระทบต่อการดำเนินการหรือทำให้ล่าช้าที่อยู่ในภายใต้กฎระเบียบไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบ

๒๑.สละสิทธิ์

 • Heng787ไม่ว่าเวลาไหนที่ไม่สามารดดำเนินการตามกฎระเบียบหรือข้อตกลงใดๆไม่ถือว่าเ็ป็นข้อยกเว้น สิทธิตามกฎระเบียบหรือในทางใดทางหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบทั้งหมดซึ่งฎระเบียบบางข้อยังสามารถดดำเนินการต่อได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ" Heng787 " และทางเราจะใช้สิทธิดำเนินการต่อไป

๒๒.ข้อแบ่งแยก

 • หากกฏบังคับหรือข้อกำหนดใดๆที่กล่าวมานั้นไม่ได้รับการยอมรับ ไม่สามารถดำเนินการ ละเมิดด้วยกฏหมาย จำแนกหรือจำกัดด้วยขอบเขตของกฏหมาย ข้อกำหนดที่ชอบด้วยกฏหมายนั้นจะถือว่ามีผล

๒๓.ข้อบังคับกฎหมายและเขตอำนาจ

 • ลูกค้ายินยอมที่จะเชื่อมต่อใช้บริการเว็บไซต์การพันนเกมส์ออนไลน์ข้อมูลเดิมพันและที่เกี่ยวข้องการตีความของ กฎระเบียบทางบริษัทจะใช้ข้อบังคับกฎหมายท้องถิ่นของประเทศกัมพูชาเป็นหลัก
 • มีกฎระเบียบที่นี้ไว้เพื่อจะบังคับใช้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น :
  1. หากมีลูกค้าแสดงความคิดเห็นใดๆทางเราจะใช้ข้อบังคับกฎหมายท้องถิ่นของประเทศกัมพูชาเป็นหลักและให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นแก้ปัญหาเป็นทางออกสุดท้าย
  2. หากหัวข้อที่ทาง"Heng787"กำหนดขึ้น ทาง "Heng787":จะเลือกด้วยตัวเอง :
   I. ๑ผู้ที่ร้องเรียนมาทางเราจะยืดตามกฎข้อ23-2ที่กำหนดไว้
   II. หากมีลูกค้าแสดงความคิดเห็นใดๆทางเราจะใช้ข้อบังคับกฎหมายท้องถิ่นของประเทศกัมพูชาเป็นหลักและให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นแก้ปัญหาเป็นทางออกสุดท้าย